Last ned som PDF

127 sider

4.78 MB

Forsiden av dokumentet Morgendagens kollektivtransporttrafikanter

Studie

Morgendagens kollektivtransporttrafikanter

Viktige endringen i reiseatferd de siste årene viser at befolkningen reiser lengre, og bruker noe mer tid på daglige reiser. Bilbruken er også blitt høyere og andelene reiser med bil har vokst kraftig. Den økte trafikken i byområdene er i første rekke et resultat av befolkningsveksten, ikke at andelen som bruker bil har økt på de daglige reisene det siste ti-året. Sammenfattende analyser av basert på en delfiundersøkelse viser at mange planleggere og samferdselseksperter tror mobile kommunikasjons teknologiene vil endre folks reisevaner i betydelig grad. Det er samtidig tro på kollektivtransport vil ta over mer av persontransport i de store byene i 2050. Forventningene vil medføre en voldsom økning i antallet daglige kollektivturer i alle byene og byregionene, hvor veksten i prosent er høyest i omegn kommunene til Bergen, Trondheim og Stavanger.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Tanu Priya Uteng og Tom Erik Julsrud

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788248016144

Tema

Transport og kommunikasjon