Last ned som PDF

40 sider

0.19 MB

Forsiden av dokumentet Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg

Kartlegging

Risikovurderinger innen drift og vedlikehold på veg En undersøkelse basert på taus kunnskap

Problemstillingen for denne rapporten er å beskrive farlige forhold som følge av for dårlig eller manglende drifting og vedlikehold av veg. På grunnlag av intervjuer med informanter fra byggherre og entreprenører, håper vi å gi et bilde av de viktigste utfordringene vi står overfor når det gjelder forholdet mellom drift og vedlikehold og trafikksikkerhet, og hvilke tiltak man kan tenke seg for å møte disse. Både prosessrelaterte og organisatoriske problemstillinger vil bli berørt.

Publisert

Eier

Rambøll Norge AS

Språk

norsk