Last ned som PDF

24 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Mindre byers rolle for regional utvikling

Kunnskapsoppsummering

Mindre byers rolle for regional utvikling

Notatet er en litteraturgjennomgang av mindre byers rolle for regional utvikling med vekt på policyutforming. Litteraturgjennomgangen er supplert med egen kunnskap om temaet, samt intervju med personer som har jobbet med prosjekter i noen av byene. Notatet er skrevet kort med vekt på policyutforming. Hensikten med notatet er å gi oppdatert kunnskap om rollen til mindre byer for regional utvikling. Problemstillingen er hvordan kunnskapsoppdateringen kan anvendes konkret og målrettet i forhold til policyutforming? Fokuset er om og eventuelt hvordan mindre byer har en rolle som ”regional motor” for næringsutvikling i sitt omland. ”Omland” betyr her både pendlingsomland og utkantområder som har småbyen som sitt nærmeste sentra.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfatter

James Karlsen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Kommuner og regioner