Last ned som PDF

50 sider

1.09 MB

Forsiden av dokumentet Kort og spisset områdegjennomgang av økonomistyringen og budsjettsituasjonen i politiet

Områdegjennomgang

Kort og spisset områdegjennomgang av økonomistyringen og budsjettsituasjonen i politiet

En arbeidsgruppe bestående av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet og Politidirektoratet har gjennomført en kort og spisset områdegjennomgang av budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet.

Publisert

Eiere

Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk