Last ned som PDF

164 sider

1.32 MB

Forsiden av dokumentet Mangfoldig marked

Kartlegging

Mangfoldig marked Prostitusjonens omfang, innhold og organisering

I november 2008 vedtok Stortinget å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. For å kunne vurdere om loven lever opp til politikernes ambisjoner, uten at den samtidig rammer prostituerte, er det viktig å skape kunnskap om situasjonen før loven trer i kraft. På bakgrunn av dette har Justis- og politidepartementet bestilt en kartlegging av prostitusjon i Norge fra Fafo. Rapporten beskriver og analyserer kjennetegn ved prostitusjonsmarkedet i Norge i dag, og hvordan livet i prostitusjonen oppleves for kvinner som selger seksuelle tjenester.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Forfattere

Marianne Tveit og May-Len Skilbrei

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.fafo.no

ISBN

9788274226531

Tema

lov og rett, beredskap

Virkemidler

kompetanseheving/rekruttering