Last ned som PDF

78 sider

0.48 MB

Forsiden av dokumentet Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling

Studie

Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling

Denne rapporten er en analyse av aktivitetsrapporteringen for 2007 fra kommuner, fylkeskommuner, private skoleeiere og utenlandskolene i forbindelse med kompetanseutviklingsstrategien ”Kompetanse for utvikling”. Denne rapporten er skrevet fordi det gjennom Kunnskapsløftet og «Kompetanse for utvikling» har blitt tilført omfattende midler til kompetanseutvikling i skoleverket. Nasjonale utdanningsmyndigheter, samt organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, har derfor ønsket et oversiktbilde over hvordan midlene har blitt brukt og hvilket omfang bruken har hatt. Fafo har tidligere gjort tilsvarende rapportering for bruken i 2005 og 2006. Oppdragsgiver for prosjektene har vært Utdanningsdirektoratet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Bård Jordfald og Torgeir Nyen

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning