Last ned som PDF

109 sider

27.18 MB

Forsiden av dokumentet Attraktiv skoleveg

Kartlegging

Attraktiv skoleveg En verktøykasse for trygge, sosiale og aktive skoleveger

Rapporten presenterer generelle råd for planlegging og utforming av attraktive skoleveger. Arbeid med attraktive skoleveger er forankret i statlige mål om nullvekst i biltrafikk og at økning innen persontransport i byområder skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. For barn og unge er målet at 80 % skal gå eller sykle til skolen. Det fysiske miljøet påvirker vår mobilitet og attraktive skoleveger bidrar til å nå mål for klima og miljø, helse og trafikksikkerhet, i tillegg til å være en læringsarena for barn. Rapporten gir en innføring i viktige problemstillinger tilknyttet skoleveg og presenterer videre forslag til både fysiske og ikke-fysiske tiltak for økt mobilitet blant barn og unge. Case-oppgaven for rapporten er Drøbak skole.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk