Evaluering

Aiding the Peace: A Multi-donor Evaluation of Support to Conflict Prevention and Peacebuilding Activities in Southern Sudan 2005–2010

Rapporten ”Aiding the Peace”, er en flergiverevaluering av konfliktforebyggings- og fredsbyggingsaktiviteter i Sør-Sudan i perioden 2005 - 2010. Evalueringen var gjennomført av konsulentselskapet ITAD i samarbeid med Channel Research på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i det nederlandske utenriksdepartementet.  Norge var med i en styringsgruppe for evalueringen bestående av ni giverland og syv FN-organisasjoner. Evalueringen tar for seg de største vestlige giverinnsatsene i Sudan. Teamet anslår at evalueringen dekker aktiviteter for anslagsvis 4,1 milliarder dollar (2005-2009), eller ca 85 % av den totale bistanden til Sør-Sudan. Evalueringen består av en hovedrapport og en rekke sektorstudier, inklusive støtte til sikkerhetssektorreform, minerydding, styresett, petroleum og tilgang på jord og infrastruktur for å nevne noe. Disse sektorreportene utgjør et viktig og interessant underlag for hovedanalysen. Evalueringen vurderer den internasjonale innsatsen opp mot i hvilken grad den har bidratt til fredsbygging og såkalte ”peace dividends”.  Vurderingen ble gjort på bakgrunn av en konfliktanalyse og analyse av sammensetningen av den internasjonale bistandsporteføljen. Evalueringsteamet fant da at giverne har hatt et ensidig fokus på støtte til primærtjenester som middel for å bidra til fred (såkalte ”peace dividends”) og at faktorer som bidrar til konflikt har fått mindre oppmerksomhet. De fant også at konfliktnivået ikke har blitt redusert i Sør-Sudan de siste fem årene. Samtidig anerkjenner teamet at usikkerheten om Sør-Sudans fremtid som uavhengig stat eller ikke gjorde planlegging og artikulering av bistandsprogrammer vanskelig og at dette bidro til at prosessen som ble gjennomført i perioden var svært krevende for alle parter. Evalueringen representerer et omfattende datatilfang som gir en god oversikt over mange viktige problemstillinger ved den internasjonale bistanden til Sudan. Kompleksiteten blir godt belyst og med et blikk utenfra, noe som er verdifullt i seg selv. Evalueringen har funnet gode resultater på enkelte områder, og skuffende resultater på andre. Blant annet er en hovedkritikk i evalueringen er at for mye vekt har blitt lagt på harmonisering av bistand og eierskap på bekostning av andre prinsipper som er relevante i sårbare stater; nemlig god lokalkunnskap, nærvær i felt og tilpassing av aktiviteter. Dette gjelder også Norge. Evalueringsavdelingen mener at evalueringen vil være nyttig i diskusjonen av videre norsk innsats. Sektorstudier ANNEX 1 Decentralised government, civilian disarmament and local peacebuilding.pdf ANNEX 2 Basic Services and Livelihoods.pdf ANNEX 3 Donor responses to land, transient groups, infrastructure and local government.pdf ANNEX 4 Capacity Building.pdf ANNEX 5 SPLA transformation.pdf ANNEX 6 Gender.pdf ANNEX 7 Demining.pdf ANNEX 8 Fault lines in the Comprehensive Peace Agreement Sudans Oil Sector.pdf ANNEX 9 Fault Lines in CPA Three Areas.pdf Andre vedlegg ANNEX 10 Collation and Analysis of Donor Contributions to Southern Sudan, 2005–2010.pdf ANNEX 11 Individual Donor Policies.pdf ANNEX 12 Database of Documents.pdf

Publisert

Eier

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no