Last ned som PDF

22 sider

1.02 MB

Forsiden av dokumentet Finansiering av private barnehager

Evaluering

Finansiering av private barnehager Vurderinger av mulige endringer i tilskuddsmodellen

Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og inneholder vurderinger og analyser rundt tre spesifikke forslag til endringer av modellen for tilskudd til private barnehager. Notatet skal brukes som grunnlag for videre arbeid med mulige endringer i finansieringsmodellen. Vi har forsøkt å presentere mulige gevinster, administrative kostnader, omfordelingseffekter og praktiske utfordringer ved de foreslåtte endringene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Telemarksforskning

Forfatter

Trond Erik Lunder

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788233602161

Analysekriterier

kostnader