Last ned som PDF

280 sider

6.65 MB

Forsiden av dokumentet NOU 2024: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024

NOU

NOU 2024: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger her fram den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2024. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2023 til 2024. Utvalget la 20. februar fram en foreløpig utgave av rapporten, som utarbeides i forkant av besluttende møter i organisasjonene. Denne endelige rapporten inneholder oppdaterte vurderinger og nytt materiale, blant annet om lønn for kvinner og menn i forhandlingsområder, lønn for toppledere i offentlig forvaltning og utviklingen i inntekter. Utvalget vil også legge fram en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2024.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Språk

norsk

Tema

Norsk økonomi Arbeidsliv Arbeidsmarked og sysselsetting Lønn og inntekt