Last ned som PDF

109 sider

3.52 MB

Forsiden av dokumentet Investment Cost Effectiveness Analysis

Statusrapport

Investment Cost Effectiveness Analysis (for the 5 years ending December 31, 2016)

Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Språk

engelsk

Tema

økonomi