Last ned som PDF

43 sider

0.68 MB

Forsiden av dokumentet Jenter og realfag i videregående opplæring

Kartlegging

Jenter og realfag i videregående opplæring

Denne rapporten ser på rekruttering til realfagene i videregående opplæring, og elevenes resultater i disse fagene. Rapporten tar spesielt for seg jenter, og datagrunnlaget som benyttes er i all hovedsak fra perioden 2006-2009. Rapporten består av enkle analyser av elevmassen på de ulike realfagene i videregående opplæring, analyser av deres karakterer, og kartlegging av deres tidligere skoleprestasjoner. I tillegg er det gjennomført multivariate analyser der elevenes hjemmebakgrunn er trukket inn. Målet med analysene er å frambringe oppdatert informasjon om rekruttering til og kjønnssammensetning på realfagene, samt å systematisk undersøke kjønnsforskjeller i resultatoppnåelsen i disse fagene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfatter

Birgit Bjørkeng

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788253780337

Tema

utdanning og forskning