Last ned som PDF

128 sider

2.36 MB

Forsiden av dokumentet Kommunikasjon uavhengig av stad

Evaluering

Kommunikasjon uavhengig av stad

Det er undersøkt hva som hindrer og hva som fremmer bruken av videomøter og nettoverføring, i offentlig og privat sektor. De viktigste hindringene for mer bruk av videoutstyr er mangel på utstyr, enten hos respondantene eller de disse ønsker å kommunisere med. Mens den viktigste motivasjonsfaktoren kan summeres opp i sparte penger.

Publisert

Eier

Distriktssenteret

Utfører

Vestlandsforsking

Forfattere

Svein Ølnes, Frida Ekstrõm, Morten Simonsen og Carlo Aall

Språk

norsk (nynorsk)

ISBN

978-82-428-0312-2