Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av NCE- og Arena programmet

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av NCE- og Arena programmet

Nettverksprogrammene NCE og Arena er blitt evaluert. Evalueringene viser at begge programmene er velfungerende og effektive virkemidler som når målene om å utvikle sterke og internasjonalt konkurransedyktige næringsklynger.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk