Last ned som PDF

120 sider

1.9 MB

Forsiden av dokumentet KS 1 Kongsvingerbanen

KVU/KS1/KS2

KS 1 Kongsvingerbanen Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Dovre Group og TØI har gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets KVU for Kongsvingerbanen. Rapporten støtter KVUens konklusjoner om å legge til rette for økt kapasitet ved flere kryssingsspor.

Publisert

Eier

Jernbanedirektoratet

Utførere

Dovre Group Consulting AS og Transportøkonomisk institutt

Forfatter

Jarle Finsveen mfl

Språk

norsk