Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Arbeidsgruppen for treforedlingsindustrien Kartlegging av muligheter og rammevilkår for treforedlingsindustrien

Ukategorisert

Arbeidsgruppen for treforedlingsindustrien Kartlegging av muligheter og rammevilkår for treforedlingsindustrien

Regjeringen legger vekt på å føre en helhetlig industripolitikk, der de ulike relevante politikkområdene skal bidra til gode og forutsigbare rammebetingelser for industrien. Det er for treforedlingsindustrien, som for resten av næringslivet, summen

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk