Statusrapport

Forskningsbarometeret 2012 Forskning for forandring

Forskningsbarometeret 2012 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: Investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater og trender. Barometeret oppdateres årlig og fungerer som en inngangsport til statistikk om forskning og innovasjon. I tillegg vil barometeret over tid gi et godt grunnlag for å følge Norges utvikling på de seks nøkkelområdene. Hvert år presenterer vi også et spesialtema, og i 2012 er dette temaet «Institutter med fortid og framtid».

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

innovasjon kompetanseheving/rekruttering