Last ned som PDF

39 sider

8.68 MB

Forsiden av dokumentet FOKUS 2024
Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer

Statusrapport

FOKUS 2024 Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer

Vi står i dag overfor en farligere sikkerhetspolitisk situasjon enn for et år siden. Utviklingen framover er usikker. Interessekonfliktene mellom autoritære stater og Vesten blir tydeligere. Russiske og kinesiske makthavere deler ambisjonen om å redusere Vestens innflytelse i det internasjonale systemet og etablere en verdensorden der liberale verdier som demokrati og ytringsfrihet ikke er styrende. Samarbeidet mellom autoritære stater øker. Den internasjonale rettsordenen svekkes, og verden ruster opp. Russland oppfatter Ukraina-krigen som en stedfortrederkrig med Vesten, og Moskva gir ikke opp målet om å ødelegge den ukrainske militærmakten og sikre kontroll over landet. Økt våpenproduksjon, økt tilgang på mannskaper og betydelig støtte fra andre autoritære stater peker mot at Russland er i ferd med å styrke seg vis-à-vis Ukraina. Ukraina fortsetter å vise en enorm kampmoral, men er helt avhengig av vestlig støtte for å forsvare seg og ta tilbake initiativet. Krigen mellom Israel og Hamas har stort radikaliseringspotensial og bidrar til å øke terrortrusselen i Europa. Både IS og al-Qaida har oppfordret til angrep på israelske mål, og IS har forsøkt å gjennomføre flere angrep i Europa. Triggerhendelser kan øke terrortrusselen også mot Norge. Den videre sikkerhetspolitiske utviklingen avhenger ikke bare av trusselbildet vi beskriver, men også av hvordan Vesten velger å forholde seg til utviklingen. Mange land avholder valg i år. Den sikkerhetspolitiske spenningen og økonomiske usikkerheten øker de politiske motsetningene også i vestlige land. Etterretningstjenestens hovedoppdrag er å varsle om trusler mot Norge og norske interesser. Fokus er Etterretningstjenestens årlige åpne trusselvurdering og må ses i sammenheng med andre perspektiver. Vi legger vekt på å omtale trusselaktørene og beskrive utviklingstrekk vi mener er av sikkerhetsmessig betydning for Norge i året som kommer. Fokus 2024 er det 14. i rekken og vårt bidrag til det offentlige ordskiftet.

Publisert

Eier

Forsvaret