Last ned som PDF

309 sider

13.22 MB

Forsiden av dokumentet NOU 2024: 2 - I samspill med naturen

NOU

NOU 2024: 2 - I samspill med naturen

Utredningen beskriver hva naturrisiko er, vurderer hvordan aktører i Norge og samfunnet kan bli berørt av tap av natur og ser på hvordan aktører i offentlig og privat sektor kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utgiver

Klima- og miljødepartementet

Språk

norsk

Tema

naturmangfold klima Klima og miljø