Last ned som PDF

75 sider

1.6 MB

Forsiden av dokumentet Fysisk aktivitet og måltider i skolen, 2008

Evaluering

Fysisk aktivitet og måltider i skolen, 2008 Evalueringsrapport II

Forskning viser at et sunt kosthold og daglig fysisk aktivitet fra barneår er nødvendig for å oppnå god helse og forebygge utvikling av de mest utbredte livsstilssykdommene i voksen alder. Videre er det også i den seinere tid funnet støtte for at et sunt kosthold som blant annet inkluderer frukt og grønnsaker og fysisk aktivitet bidrar til å fremme læring og konsentrasjon. På denne bakgrunn har Helse- og omsorgsdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet gjennom Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet igangsatt prosjektet ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen” der målsettingen er å få deltakerskolene til å utvikle egnede modeller for å tilrettelegge for 60 minutter daglig aktivitet i løpet av skoledagen og gode rammer for skolemåltidet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Bergen

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning