Last ned som PDF

100 sider

2.15 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av forsøk
med gratis deltidsplass
i AKS

Evaluering

Evaluering av forsøk med gratis deltidsplass i AKS

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av forsøk med gratis deltidsplass i aktivitetsskolen (AKS) på Mortensrud skole. Forsøket startet opp høsten 2013 og varte ut skoleåret 2016/2017. Dette er evalueringens sluttrapport. Det er tidligere gitt ut en delrapport basert på datainnsamlingen i 2014 og 2015. Formålet med forsøket er å gi flere barn tilgang til en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Det har tidligere vært en svært lav andel av elevene ved Mortensrud skole som har deltatt i AKS, og skolen er også blant de skolene i Oslo som har hatt lavest skår på nasjonale prøver. Forsøket er en del av Oslo Sør-satsingen og inngår i kommunens tverretatlige tiltak rettet mot barnas foreldre.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Proba AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no