Last ned som PDF

60 sider

1.05 MB

Forsiden av dokumentet Revidering av «forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.» - Vurdering av eksisterende faste grenser og forslag til faste grenser for flere stoffer

Forhåndsutredning

Revidering av «forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.» - Vurdering av eksisterende faste grenser og forslag til faste grenser for flere stoffer Vurdering av eksisterende faste grenser og forslag til faste grenser for flere stoffer

Referansegruppen framlegger herved vår rapport «Revidering av forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.». Rapportens formål er å gi Samferdselsdepartementet et faglig grunnlag for å kunne revidere de eksisterende straffbarhets‐ og straffeutmålingsgrenser for andre stoffer enn alkohol, hjemlet i vegtrafikkloven § 22, samt vurdere om det skal innføres slike grenser for flere stoffer.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Referansegruppe

Forfatter

Vigdis Vindenes mfl

Språk

norsk