Last ned som PDF

22 sider

0.24 MB

Forsiden av dokumentet Aktivt møtested - Arkitektkonkurranse

Kartlegging

Aktivt møtested - Arkitektkonkurranse Åpen konkurranse om aktivitetsbygg - Bergen Juryens Rapport

I Norge er det flere barn og ungdom som ønsker å drive idrett og fysisk aktivitet enn det er anlegg til. Spesielt mangler vi anlegg og områder som er utformet på de unges premisser, hvor barn og unge har fått anledning til å delta i utvikling og planlegging av framtidige aktivitetsanlegg. Dette har Kultur- og kirkedepartementet ønsket å gjøre noe med. På denne bakgrunn inviterte Kultur- og kirkedepartementet kommuner, idrettslag, andelslag og andre sammenslutninger til en idékonkurranse om aktivitetsanlegg for barn og ungdom i eget miljø. Konkurransen omfattet aktivitetsanlegg i to klasser: A Aktivitetsbygg; B Utendørsanlegg

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk