Last ned som PDF

118 sider

0.48 MB

Forsiden av dokumentet Full kontroll. En studie av kontroll- og tilsynsordningene

Studie

Full kontroll. En studie av kontroll- og tilsynsordningene

Hensikten med prosjektet har vært å framskaffe forskningsbasert kunnskap om organiseringen og virkemåten til de folkevalgte kontrollutvalgene i norske kommuner og fylkeskommuner.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk