Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet En stein i elva

Evaluering

En stein i elva evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn

Ti minoritetsungdommer med ”rulleblad”. har deltatt i et kvalifiseringsprosjekt der siktemålet har vært å få dem ut av kriminalitet og inn i en selvforsørgende tilværelse. Fasit etter tre år. er at ingen har begått ny kriminalitet og samtlige er i arbeid eller i gang med utdanning. Selv om framgangen er skjør, er det liten tvil om at disse ungdommene har oppnådd mye – veldig mye.

Publisert

Eiere

Barne- og familiedepartementet, UDI og Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

Institutt for industriell miljøforskning

Forfatter

Berit Berg

Språk

norsk (bokmål)