Last ned som PDF

24 sider

2.85 MB

Forsiden av dokumentet Hvordan kan brufyllinger endre strømforhold i fjorder?

Evaluering

Hvordan kan brufyllinger endre strømforhold i fjorder? Vurdering av endringer i strømforholdene i forbindelse med brufyllinger i Sifjordbotn på Senja

Rapporten ser på hvordan brufyllinger ved den planlagte omleggingen av veien langs Sifjorden vil påvirke strømforholdene i fjorden. Vurderingene er basert på en antagelse om at tidevannsstrømmen er den dominerende vedvarende strømkomponenten i fjorden. Store sjøfyllinger kan føre til en struping med redusert tidevannsutslag i bassenget innenfor. Det vil ikke forekomme her. En annen konsekvens er dannelsen av stagnant bunnvann i bassenget innenfor og stagnant vann i bakevjer langs fyllingen. Vi tror at terskeldypet i de planlagte bruåpningene er tilstrekkelig store til at det ikke vil dannes stagnant bunnvann, men dette er ingen sikker konklusjon på bakgrunn av det datagrunnlaget en har for Sifjorden. En liten reduksjon i åpningsstørrelse og friksjon kan endre konklusjonen. Dannelsen av stagnant bunnvann kan ha flere uheldige konsekvenser som for eksempel en endring i fjord faunaen. I rapporten har vi sammenliknet med andre fjorder med liknende forhold.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Bjørn Gjevik, Elisabeth Gundersen og Hilde C. Sandbo

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

8257709786