Statusrapport

Rapporter om resultater og erfaringer av UD's arbeid mot menneskehandel

Det er bevilget og planlagt ca 252 millioner kroner til bekjempelse av menneskehandel i perioden 2000-2010. Den finansielle støtten er gitt i henhold til Regjeringens gjeldende interdepartementale handlingsplaner mot menneskehandel i perioden hvor

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788275483636