Last ned som PDF

84 sider

6.26 MB

Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2

I St. meld. nr. 46 (1985–86) Om hovedvegene i Osloområdet ble det framlagt en plan for vegutbygging som senere ble betegnet Oslopakke 1. I meldingen ble også utbygging av kollektivtrafikksystemet påpekt som et nødvendig tiltak. Formålet med revisjonen har vært å belyse i hvilken grad organiseringen og styringen av Oslopakke 2 er hensiktsmessig for å nå målet om å øke kollektivandelen i hovedstadsområdet.

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-90811-66-7