Last ned som PDF

16 sider

0.59 MB

Forsiden av dokumentet Redusert tilbakefall til ny kriminalitet

Vedlegg

Strategi/plan

Redusert tilbakefall til ny kriminalitet

Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017-2021

Publisert

Eiere

Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgivere

Kommunal- og distriktsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk