Last ned som PDF

30 sider

0.59 MB

Forsiden av dokumentet Vindkraft offshore - industrielle muligheter for Norge

Forhåndsutredning

Vindkraft offshore - industrielle muligheter for Norge

På møtet i Energirådet 12. november 2007 ga Olje- og energiministeren en utfordring til Energirådet om å etablere en arbeidsgruppe for å klarlegge den nasjonale verdien av en eventuell satsning innen vindkraft offshore, og hva som skal til av samordning mellom aktørene for å kunne gjennomføre en slik satsning. I de første kapitlene i denne rapporten beskrives mulighetene og utfordringene til vindkraft offshore som fremtidig forretningsområde for Norge. I kapittel 4 gis det en vurdering av om havvindkraft offshore bør være et nasjonalt satsingsområde. Kapittel 5 angir de nødvendige tiltakene og samordning mellom aktørene som er avgjørende for å gjøre havvindkraft til et fremtidig forretningsområde for Norge.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Energi

Analysekriterier

mulighetsrommet