Last ned som PDF

32 sider

0.79 MB

Forsiden av dokumentet Forenkling og tilrettelegging for næringslivet

Statusrapport

Forenkling og tilrettelegging for næringslivet Tilstandsrapport 2004 - Regjeringas handlingsplan for Eit enklare Noreg

Forenkling og tilrettelegging for næringslivet er ei næringspolitisk hovudsak for regjeringa. Målet er at norsk regelverk skal vere minst mogleg ressurskrevjande å etterleve og framstå som ein fordel for bedrifter lokalisert i Noreg. Eit godt utforma regelverk og gode offentlege tenester er med på å gi føreseielege og gode rammevilkår. Det vil også fremje entreprenørskap og innovasjon i samfunnet. Bedriftene kan bruke meir av si tid på produksjon og utvikling, og mindre på administrasjon. Slik kan vi ta vare på og vidareutvikle dagens velferdssamfunn.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk

Tema

Næringsliv