Last ned som PDF

27 sider

0.67 MB

Forsiden av dokumentet "Utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i
ungdomsskolen"

Evaluering

"Utprøving og evaluering av modeller for fysisk aktivitet for elever i ungdomsskolen" Kunnskapsoversikt

Målet med denne studien er dermed å undersøke effekten av økt fysisk aktivitet/kroppsøving på fysisk helse, psykisk helse, læring og læringsmiljø blant elever på ungdomstrinnet. Som en del av oppdraget har det blitt utarbeidet kunnskapsoversikter over effektstudier som har undersøkt effekten av økt fysisk aktivitet/kroppsøving på læringsutbytte, læringsmiljø, og helse. I tillegg har det blitt utarbeidet en kunnskapsoversikt over erfaring, der en har undersøkt hvilke tiltak/opplegg for aktivitet/kroppsøving som eksisterer på ungdomstrinnet i dag. På bakgrunn av disse kunnskapsoversiktene har det blitt utarbeidet modeller som skal prøves ut i ungdomstrinnet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Norges idrettshøgskole

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no