Last ned som PDF

27 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Kommunale helse- og omsorgstjenester til personer i alderen 15-49 år

Kartlegging

Kommunale helse- og omsorgstjenester til personer i alderen 15-49 år

Det gjøres daglig prioriteringer i de kommunale tjenestene, både på faglig nivå og i politisk og administrative budsjettprosesser, jf. prioriteringsutvalget for kommunene1. Bærekraften i de kommunale tjenestene er diskutert i lys av de demografiske endringene med flere eldre og lengre levealder. I denne konteksten er det også viktig å vite mer om de yngre tjenestemottakerne for å kunne se helheten. Kommunale helse- og omsorgstjenester skal være et tilbud til alle med behov for tjenester, uavhengig av alder. Over mange år har det vært en vekst i andelen yngre personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. De siste fire årene har veksten i antall brukere vært størst for aldersgruppen 18-49 år (14,4 prosent), uavhengig av aldersgruppe (tabell 1). Dette gjelder også for den relative veksten målt i forhold til innbyggertallet i de ulike aldersgruppene I dette analysenotatet har vi sett nærmere på personer som mottok hjemmebaserte tjenester i 2017. Utvalget i analysen er begrenset til personer i alderen 15-49 år. Tallene er vist med 5-årige alderskutt, hvor yngste gruppe er ungdom, mens den eldste gruppen vil være middeladrende voksne. Vi ønsker å belyse hvilke tjenester de typisk får, om det er variasjoner innad i aldersgruppen, hvor lenge de har hatt tjenester, hvilke diagnoser de har, og hvor stort omfang av tjenester de har.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk