Last ned som PDF

38 sider

5.18 MB

Forsiden av dokumentet TALIS 2018. Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet

Studie

TALIS 2018. Flere hovedfunn fra ungdomstrinnet

Teaching and Learning International Survey (TALIS) er OECDs internasjonale undersøkelse om undervisning og læring. Studien er en spørreskjemaundersøkelse med selvrapportering blant lærere og skoleledere, og ble i 2018 gjennomført i 48 land. TALIS har fem brede policyfelt som til sammen skal gi et empirisk bilde av kvalitet i skolen gjennom internasjonal sammenligning: Hva som får personer til å velge læreryrket, hvilke muligheter de har til profesjonell utvikling etter fullført grunnutdanning, hvilke faktorer som bidrar til at de ønsker å fortsette i jobben, betingelser for arbeidet som settes gjennom skoleledelse og skolepolicy, samt hva som kjennetegner dyktige lærere og deres undervisning. Temaene i studien ligger dermed både på lærernivå og institusjonsnivå. Det finnes selvsagt overlapping mellom disse to nivåene for enkelte spørsmål; for eksempel spørsmål om mangfold og innovasjon i skolen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Universitetet i Oslo

Forfattere

Tone Cecilie Carlsten, Inger Throndsen og Julius Kristjan Björnsson

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no