Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av SIF - sikkerhet i fengsel

Evaluering

Evaluering av SIF - sikkerhet i fengsel

Den overordnete problemstillingen i undersøkelsen er å vurdere virkninger av SIF-programmet (Sikkerhet i fengsel) i kriminalomsorgen. SIF er en opplæringsmodell der grunntanken er at en gjennom å styrke kompetanse på faktorer som påvirker sikkerhet og sikkerhetskultur, skal oppnå bedre sikkerhetskultur og større sikkerhet i arbeidet. Formidlingen av SIF-programmet har virket godt og ansatte gir uttrykk for at de var meget tilfredse med seminarene. Det konkluderes imidlertid med at både ledelse og ansatte gir uttrykk for en hverdag med lite handlingsrom, hvor det mangler ressurser til å følge opp rutiner, retningslinjer og dynamisk sikkerhet.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

International Research Institute of Stavanger

Forfattere

Terje Lie og Roar Høydal

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-490-534-5