Last ned som PDF

169 sider

2.13 MB

Forsiden av dokumentet Spørsmål til Barnehage-Norge 2019

Kartlegging

Spørsmål til Barnehage-Norge 2019 Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren

Spørsmål til Barnehage-Norge 2019 er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren. Temaene i årets undersøkelse er: Bemanningsnormen og pedagognormen, kompetanse og samarbeid om barnehage- og skolemiljø, kompetansetilbudene Inkluderende barnehage- og skolemiljø, beredskap og forebygging av alvorlige hendelser, språk, overgang barnehage-skole, sosiale medier, kartlegging av foreldrestøtte og til sist barnehagestyrer.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Randi Ann Fagerholt, Arnhild Myhr, Linn Renée Naper og Ida Løe

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no