Last ned som PDF

192 sider

0.62 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Brobyggerprosjektet

Evaluering

Evaluering av Brobyggerprosjektet arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn

Prosjektet omfatter arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn, mest i overgang mellom fengsel og frihet. Det viser seg at deltakerne sliter med tung og sammensatt problematikk, ofte knyttet til kriminalitet. Det benyttes kunnskap fra Primærmedisinsk verksted og metodikken med løsningsorienterte samtaler for å satse på bygging av nettverk og sosial kapital. Det understrekes viktigheten av til-stedeværelse av språklig og kulturell kompetanse. Det anbefales å skape møteplasser for de ulike minoritetsmiljøer og norske instanser. Prosjektet har generert mye kunnskap om målgruppen og mulige virkemidler.

Publisert

Eiere

Kriminalomsorgsdirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utførere

OsloMet - storbyuniversitetet og Kriminalomsorgsdirektoratet

Forfattere

Nora Gotaas og Torunn Højdahl

Språk

norsk (bokmål)