Last ned som PDF

66 sider

0.31 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen

Evaluering

Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen

Samfunnsstraffen i Norge trådte i kraft 1. mars 2002. Denne rapporten er den første i en serie av tre. De idømte timene samfunnsstraff skal gå ut på samfunnsnyttig tjeneste, program eller andre tiltak, som er egnet til å motvirke ny kriminalitet. Informantene i undersøkelsen er saksbehandlere i friomsorgen. De er stort sett fornøyde med den opplæringen de har fått, men det er misnøye med brukervennligheten og opplæringen i det elektroniske saksbehandlingsverktøyet. Mange saksbehandlere opplever at de jobber for mye alene med sakene. De etterlyser mer faglig veiledning. Regional og lokal ledelse må sørge for rammer for hvordan forvaltningssamarbeidet skal foregå.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

Kriminalomsorgsdirektoratet

Forfattere

Torunn Højdahl og Ragnar Kristoffersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-91910-24-3