Last ned som PDF

10 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Forslag til håndtering av falske positive og negative lusetellinger ved lave lusetall

Forhåndsutredning

Forslag til håndtering av falske positive og negative lusetellinger ved lave lusetall

Denne rapporten tar for seg et forslag til løsning for hvordan oppdrettsnæringen og myndighetene kan håndtere falske resultat av lakselustellinger. Det er spesielt lagt vekt på å gjøre seg mindre sårbar for falske positive tellinger. Grenseverdien for tellingene som er brukt i dette arbeidet er satt til et gjennomsnitt på 0,20 hunnlus pr. fisk på en lokalitet.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Veterinærinstituttet

Forfattere

Thijs Christiaan van Son, Anja Bråthen Kristoffersen, Hildegunn Viljugrein, Kari Olli Helgesen, Lars Qviller og Peder Jansen

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk

Nøkkelord

Fiskeri og havbruk

Virkemidler

fagmetodikk