Last ned som PDF

113 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven

Studie

Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven

Rapporten analyserer konsekvensene av to mulige endringer i husleieloven. For det første en innføring av gjengs leie også i nye avtaler. For det andre et krav om tidsubestemte kontrakter i hele (eller deler av) leiemarkedet. Det legges særlig vekt på å analysere prisvirkninger og tilbudsvirkninger. Innledningsvis gis det også en kunnskapsoversikt basert på tidligere arbeider om det norske leiemarkedet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788270718139