Last ned som PDF

88 sider

2.11 MB

Forsiden av dokumentet Enklere tilgang – mer forskning

Studie

Enklere tilgang – mer forskning Status og forbedringsmuligheter for norske persondata til helseforskning

Vi har i denne rapporten studert situasjonen når det gjelder organiseringen av tilgangen til persondata til helseforskning i Norge. Prosjektet har vært gjennomført i perioden juni–desember 2016 av Agenda Kaupang, med bistand fra VID vitenskapelige høgskole. Oppdraget er gjennomført som en kvalitativ studie, med gjennomgang av litteratur, intervjuer av enkelte representative aktører og diskusjoner med sentrale interessenter.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Agenda Kaupang

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9789264193505

Tema

Helse og omsorg utdanning og forskning