Last ned som PDF

45 sider

1.01 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt valg

Evaluering

Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt valg

Rapporten omhandler rusprogrammene RIF (rusprogram i fengsel) og Mitt valg (rusprogram i friomsorgen). Evalueringen er konsentrert omkring tester i forkant og etterkant av programmene på seks variabler. Resultatene viser svak positiv endring for alle seks variablene. Best resultat gir variabelen problemløsing. Dårligst resultat gir variablene påvirkning, alkohol og narkotika. Dette mønsteret gjør seg også gjeldende i sammenligningen mellom fengslene og friomsorgen. På individnivå er det flest respondenter som har positiv endring i variablene tilbakefallsforståelse og problemløsing.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

Kriminalomsorgsdirektoratet

Forfatter

Stig Nesvik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-91910-39-1