Last ned som PDF

82 sider

1.18 MB

Forsiden av dokumentet Alternativer for regionalt folkevalgt nivå

Forhåndsutredning

Alternativer for regionalt folkevalgt nivå

I denne analysen gir vi en sammenstilling og vurdering av eksisterende utredninger om regional politisk organisering, funksjoner og oppgaver, deres krav til innbyggertall og andre kriterier knyttet til nivået mellom stat og kommune. Vi skisserer aktuelle funksjoner og oppgaver til et nytt regionalt folkevalgt nivå. Sammenhengen mellom mulige nye oppgaver og ulike alternativer for regional inndeling vurderes.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Møreforskning AS

Forfattere

Jørgen Amdam, Lars Julius Halvorsen og Gunnvor Bakke_x000D_

Språk

norsk

ISBN

9788276923407