Last ned som PDF

83 sider

2.85 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden

Studie

Vurdering av eutrofieringssituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden

Fiskeri- og kystdepartementet i samråd med Miljøverndepartementet oppnevnte i januar 2011 en ekspertgruppe for vurdering av eutrofisituasjonen langs kysten av Norge. Gruppens mandat var å vurdere eutrofisituasjonen langs kysten med et spesielt fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden på Vestlandet, samt å utarbeide en rapport der situasjonen beskrives og årsak og virkning belyses. Det er ingen tegn til at økte næringssaltutslipp har resultert i en eutrofiutvikling basert på OSPARs krav om 50 % økning i planteplanktonbiomasse i hverken Hardangerfjorden eller i Boknafjorden. Sammenlignende undersøkelser av fastsittende alger i Hardangerfjorden fra 1950 tallet og i dag viser en økt diversitet, og et høyere innslag av sørlige arter. Forekomsten av habitatbyggende arter, som tang og tare er uendret i Hardangerfjorden.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Mat, fiske og landbruk Klima og miljø