Last ned som PDF

144 sider

5.51 MB

Forsiden av dokumentet Det å reise vasker øynene

Evaluering

Det å reise vasker øynene Gjennomgang av 106 barnevernsaker

Statens helsetilsyn fikk i 2016 i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet å vurdere minst 100 barnevernsaker som har vært behandlet i fylkesnemnd. Dette har gitt Helsetilsynet mulighet til å se bredere på barnevernet enn de vanligvis gjør i tilsynet. I denne rapporten har Helsetilsynet gjennomgått barneverntjenestenes og fylkesnemndenes arbeid med 106 ulike barn fra hele landet. Det er sett på kvaliteten på arbeidet, det vil si om det er gjort i tråd med det som kan beskrives som god barnevernfaglig praksis. Det finnes stor grad av variasjon når det vurderes om barneverntjenestenes arbeid er i tråd med god praksis. Det er saker som viser god praksis hvor det framgår tydelig at barnets beste er i sentrum gjennom hele prosessen, og at barneverntjenesten gjør god bruk av sin kompetanse til å vurdere barnets og familiens behov. Andre saker, og mange saker, viser store mangler når det gjelder faglige vurderinger og tydelighet i beslutninger

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Statens helsetilsyn

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Nøkkelord

barn og unge

Virkemidler

tilsyn

Analysekriterier

kvalitet