Last ned som PDF

173 sider

2.76 MB

Forsiden av dokumentet Geography Research in Norway

Evaluering

Geography Research in Norway an Evaluation

Et nordisk panel har evaluert geografiforskning i Norge. Divisjon for vitenskap i Norges forskningsråd fikk i januar 2011 overlevert panelets rapport. Panelet har sett på forskningen ved geografiinstituttene i Trondheim og Bergen, og geografiforskningen ved instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Panelet har også evaluert geografiforskning ved universitetene i Ås, Tromsø og Agder. I tillegg til disse seks universitetsmiljøene, har evalueringspanelet gransket Høgskolen i Nord-Trøndelag og Agderforskning. Panelet har også undersøkt et utvalg på 184 artikler i tidsskrifter og bøker publisert av norske geografer ved de evaluerte miljøene i tidsrommet 2004-2008. Evalueringen fanger ikke opp den forskningen som gjøres av en rekke geografer ansatt ved andre institutter utenfor universitetene. Dette er en svakhet panelet selv påpeker.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Internasjonalt sammensat evalueringskomite

Språk

engelsk

ISBN

978-82-12-02890-6