Last ned som PDF

25 sider

0.55 MB

Forsiden av dokumentet Videreutdanning i Norden

Evaluering

Videreutdanning i Norden En komparativ analyse av strategier for videreutdanning av lærere

I denne rapporten presenteres resultatene av en komparativ nordisk analyse av etter- og videreutdanning av lærere i grunnskole og videregående skole. Analysen har hovedfokus på hva som er praksis i de fire nordiske landene, Danmark, Finland, Norge og Sverige. Hensikten har vært å belyse forskjeller, styrker og svakheter i tilnærmingen av videreutdanningen. Dette er spesielt rettet mot de ulike landenes virkemidler i form av tiltak, prioriteringer og finansieringsformer. Fra hvert land er det hentet informasjon vedrørende: 1. Utforming av videreutdanningen 2. Utdanningssystemets innretting 3. Finansiering

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Oxford Research AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no