Last ned som PDF

108 sider

2.81 MB

Forsiden av dokumentet Forsvarets bistand til politiet

Forhåndsutredning

Forsvarets bistand til politiet Rapport fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks

Den 12. januar 2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til en ny instruks for Forsvarets bistand til politiet. Den ble nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet i samarbeid med Statsministerens kontor, og fikk i oppgave å utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet som skal bidra til en effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede nasjonale beredskapsressurser

Publisert

Eier

Forsvarsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Arne Røksund mfl.

Språk

norsk

ISBN

9788279240884

Tema

Forsvar lov og rett, beredskap

Nøkkelord

Samfunnssikkerhet og beredskap