Last ned som PDF

89 sider

2.14 MB

Forsiden av dokumentet Salt SMART - Salt i grunnvann

Kartlegging

Salt SMART - Salt i grunnvann Dokumentasjon av datakilder og metodikk for estimering av sårbarhet

Rapporten inneholder bidrag til generell metodikk, basert på tilgjengelig informasjon fra offentlige databaser, for estimering av sårbarhet for angitte grunnvannsforekomster i Norge med hensyn til kontaminering fra vegsalt. Det viktigste bidraget i denne rapporten, er det omfattende datamaterialet som er innsamlet, og prosedyrer for bearbeiding av datamaterialet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk

ISBN

9788217008309