Last ned som PDF

23 sider

0.37 MB

Forsiden av dokumentet Kostnader i spesialisthelsetjenesten 2018

Kartlegging

Kostnader i spesialisthelsetjenesten 2018 SAMDATA Spesialisthelsetjeneste

Formålet med SAMDATA er å utarbeide sammenlignbar statistikk og analyser av utvikling og forskjeller i spesialisthelsetjenesten. Resultatene utgjør et av grunnlagene for styring og utvikling av tjenestene. Kostnader, produktivitet, aktivitet og bruk av tjenester er sentrale tema i SAMDATA. Denne analysen belyser tre hovedspørsmål: I: Hvordan har utviklingen i kostnader til spesialisthelsetjenester vært i perioden fra 2008 til 2018? Herunder, er kostnadsutviklingen jevn gjennom perioden og mellom tjenesteområdene? II: Har det vært sterkere vekst i kostnader til psykisk helsevern og rusbehandling sammenlignet med somatisk sektor? Herunder, er det regionale variasjoner i utviklingen? III: Er det regionale variasjoner i kostnader per innbygger til tjenesteområdene somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling? Herunder diskuteres det om ulikt nivå på kostnad per innbygger kan assosieres med: i) ulik tilgang til tjenestene? og-/eller ii) ulik produktivitet i pasientbehandlingen?

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk